Äpplen

Eftersom äpplen växer vilt på många ställen i världen så är man inte helt säker på varifrån
det ursprungligen kommer. Klostren har betytt mycket för utbredningen av äpplen i Europa.
Det finns en mäng äppelsorter och även nya tas fram.